Working poor

2008 erhöll jag tillsammans med Björn Halleröd forskningsmedel från Vetenskapsrådet för ett forskningsprojekt var att studera arbetande fattiga. Projektet hette Arbete, arbetsmarknad och fattigdom: förändring över tid och komparativa analyser. I projektet använde vi oss främst av EU-SILC. Här ligger några resultat från det projektet