Small Business Owners

Arbetsmarknadens bortglömda aktör: Materiella förhållanden och socialpolitiska värderingar bland småföretagare


2011 erhöll jag tillsammans med två andra kollegor vid sociologiska institutionen, Umeå universitet (Ingemar Johansson Sevä och Jonas Edlund) pengar från Riksbankens jubileumsfond för att bedriva forskning om småföretagares materiella förhållanden och socialpolitiska värderingar. Här kommer jag att lägga upp diverse dokumentation kring detta projekt.