Local Politicians

2013 erhöll jag tillsammans med Jonas Edlund, Ingemar Johansson Sevä och Ida Öun medel för ett forskningsprogram som främst kommer att handla om lokalpolitiker, deras attityder till privatiseringar och familjeförhållanden. Jonas Edlund, professor vid sociologiska institutionen vid Umeå universitet, leder programmet.